Challange the way you lean forward.
"You will never solve the problem with the mind-set that created it"

- Albert Einstein

Välkommen till
BG Larus AB

BG Larus AB är ett konsult-företag som stöttar andra företag och organisationer i sin förändringsprocess.

Från initiala förändringsstrategier till handfast implementering med starkt fokus på utbildning och träning av kundens medarbetare

En rätt tillämpad leanfilosofi har visat sig vara en vinnande väg mot lönsamhet och effektivitet. Därför tillämpar BG Larus AB principer, metoder och verktyg baserade på leanfilosofin. 

Aktuellt

Januari 2013

Ledarskapsutveckling under en heldag.

I slutet av januari genomför BG Larus AB en heldag med fokus på ledarskapsutveckling. Kundens samtliga chefer deltar för att koppla företagets värderingar till sitt leanarbete.

Februari 2013

Värdeflödesanalys fokus på nätverksmöte i Lomma.

Inom gruppen Smart Verksamhet kommer BG Larus AB att hålla nästa nätverksmöte med fokus på VSM, Value Stream Mapping.

April 2013

Att införa lean produktion. (Gm. PLAN)

Nästa kurs går den 22-25 april i Göteborg.

Tjänster

Kom igång med Lean Produktion!

Vi genomför företagsanpassad grundutbildning i Lean Produktion. Innehållet skräddarsys baserat på företagets behov och kompetensnivå.

Utveckla ditt arbetssätt med ständiga förbättringar.

Som ett led i din leanutveckling hjälper vi dig att introducera ständiga förbättringar.

Inköpsutveckling

Vi stöttar din inköpsorganisation och utmanar arbetssätt och förbättringspotential.